Avariiabi

TELEFONIL +372 50 90 112, SAABUB ABI.

  • Avariiteenus 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas: hoonest tulevate avariiteadete vastuvõtmist, registreerimist ja edastamist avariibrigaadile.
    Veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimist maksimaalselt 2 tunni jooksul. Tehnosüsteemide avariiolukordade likvideerimise organiseerimist 24 tunni jooksul pärast avariiteadete vastuvõtmist
  • Avariitagajärgede likvideerimise ja avariiremonttööde korraldamine
    (tööde teostus ja materjal eraldi tasustatav, mis kooskõlastatakse eelnevalt KÜ juhatusega)