Avariiabi

TELEFONIL +372 50 90 112, SAABUB ABI.

  • avariiteenus 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas: hoonest tulevate avariiteadete vastuvõtmist, registreerimist ja edastamist avariibrigaadile. Veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimist maksimaalselt
    2 tunni jooksul. Tehnosüsteemide avariiolukordade likvideerimise organiseerimist
    24 h jooksul pärast avariiteadete vastuvõtmist
  • avariitagajärgede likvideerimise ja avariiremonttööde korraldamine (tööde teostus ja materjal eraldi tasustatav, mis kooskõlastatakse eelnevalt KÜ juhatusega)