Elektrikäidukorraldus

LINNA HALDUS OMAD ELEKTRITÖÖDE JA ELEKTRIKÄIDU LITSENTSI NR TEL001067

  • Vastavalt 1999 a. „Elektriohutusseaduse“ järgi kõigis üle 100 A peakaitsmega ehitistes kohustuslik!
  • Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimise kontrollimist, hooldamist ning elektritöid. Vähemalt 1 kord aastas vastavalt käidukavale pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtmeklemmide pingutamine ja jaotuskeskuste puhastamine tolmust. Valgustite ja lülitite seisundi kontroll ning vajaduse korral puhastamine. Hooldustöid võivad teha kas käidukorraldaja või temaga kooskõlastatult hooldustöödele vastava ettevalmistusega elektriala isikud