Elektrikäidukorraldus

Elektri käidujuhiteenus ja hooldus:

  • Vastavalt 1999 a. „Elektriohutusseaduse“ järgi kõigis üle 100 A peakaitsmega ehitistes kohustuslik!
  • Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid. Vähemalt 1 x aastas vastavalt käidukavale pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtmeklemmide pingutamine, jaotuskeskuste puhastamine tolmust. Valgustite ja lülitite seisundi kontroll, vajaduse korral puhastamine. Hooldustöid võivad teha kas käidukorraldaja või temaga kooskõlastatult hooldustöödele vastava ettevalmistusega elektriala isikud