Kinnisvara haldamine

LINNA HALDUSE OMAB KUTSETUNNISTUST NR 139016 – KINNISVARA HOOLDUSMEISTER

Haldusteenus hõlmab objekti tegevjuhtimist ja administreerimist vabastades kinnisvara omaniku aeganõudvatest muredest.
Meie teenused on professionaalsed ning aitavad oluliselt tõsta Teie kinnisvara turuväärtust pidevate haldus- ja hooldustoimingute läbi.
Igal teenindataval majal on personaalne haldur, kes korraldab koostöös maja juhatusega maja igapäevast elu – alustades näitude võtmisest ja
elanike olmemuredele lahenduste leidmisest kuni koosolekute ja suuremate remonditööde korraldamiseni.

 

Haldustegevus on korralduslik tegevus hoone omaniku huvides ning hõlmab järgmiseid tegevusi:

 • dokumentatsiooni korrashoid
 • majandamise analüüs
 • tehniline ülevaatus ja analüüs
 • keskkonnamõjude analüüs
 • tegevuskavade koostamine
 • eelarvete (majanduskavade) koostamine
 • hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
 • lepingute järelevalve
 • arveldamine
 • info liikumise korraldamine
 • aruandlus omanikule, klientidele