Raamatupidamine

  • näitude süstematiseerimine ja töötlemine
  • arvete koostamine ja väljastamine hiljemalt 18-ndaks kuupäevaksmajandamise analüüs
  • vajadusel pangaülekannete teostamine või ettevalmistamine internetipangas
  • vajadusel otsekorralduste administreerimine
  • KÜ majandusaasta aruande koostamine 1 kord aastas
  • hoonet puudutava raamatupidamisliku dokumentatsiooni arhiveerimine