Tehnosüsteemide hooldus

   LINNA HALDUS OMAB GAASIPAIGALDISE HOOLDAMISE LITSENTSI NR TGT000506

  • Küttesüsteemi hooldus: ülevaatus 1 kord kuus
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus sh. sadeveekaevude ja õlipüüdja hooldus:
   ülevaatus 1 kord kuus
  • ATS-i hooldus: 1 kord kvartalis
  • Fonoluku hooldus: ülevaatus 1 kord kvartalis
  • Ventilatsioonisüsteemi hooldus, s.h. välisrestide puhastus: 1 kord aastase

* Kõik hoolduste käigus vahetatavad materjalid on eraldi tasustatavad